6 jubilarissen gehuldigd bij Deurnes Gemengd Koor

Volgens de traditie van het Deurnes Gemengd Koor is op de eerste reguliere maandag van het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle leden (actief, rustende en ereleden) van het koor en de dirigent. Tijdens de receptie zijn, zoals reeds vele jaren gebruikelijk is, de jubilarissen gehuldigd.

 Dit jaar waren er maar liefst 6 jubilarissen te huldigen!

 

De eerste en ook zeer speciale jubilaris is al op 18 december van het afgelopen jaar gehuldigd: dit betrof namelijk rustend lid mevrouw Truus Senden - Lutters. Zij is maar liefst 70 jaar lid van het Deurnes Gemengd Koor: zeer bijzonder want een dergelijk lang lidmaatschap is in de gelederen van het DGK nog nooit voorgekomen! Mevrouw Senden woont in De Nieuwenhof en omdat het DGK daar op 18 december een optreden verzorgde, werd zij, alvorens het optreden begon letterlijk in de bloemetjes gezet. Ook werd haar een oorkonde overhandigd van de KBZON (overkoepelende organisatie van Zang- en Oratorium Verenigingen). Omdat het DGK geen insigne of iets eenders ter beschikking had om aandacht te besteden aan dit zeer bijzondere jubileum, heeft het koor een speciale speld laten maken van het logo van het koor. Deze speld is mevrouw Senden ter plekke uitgereikt en opgespeld. Zij was er zeer trots op (zie bijgaande foto).

Op maandag 8 januari zijn de overige 5 jubilarissen gehuldigd.

Als eerste was dit mevrouw Jolande Martens, 25 jaar lid van het DGK. Zij kreeg bij deze gelegenheid de oorkonde en zilveren steekspeld van de KBZON uitgereikt. Jolande heeft de eerste 20 jaren uit volle borst als sopraan meegezongen in het koor; de laatste 5 jaren is zij een zeer waardevolle alt. Jolande is een trouw lid van de vereniging en biedt buiten het zingen om ook hand- en span diensten bij bijvoorbeeld de jaarlijkse plantenactie. Bijzonder om nog te vermelden is dat zij van de 25 jaar dat zij vanaf Helmond naar Deurne komt gereden voor het koor, zo’n 23 jaar ook andere, minder mobiele leden heeft mee heen- en terug genomen.

De volgende dame die werd gehuldigd was Hettie van Hoek - Goossens; zij is 40 jaar lid van het koor en hoopt net zo lang lid te kunnen gaan blijven als mevrouw Senden is! Hettie kreeg bij deze gelegenheid de oorkonde van de KBZON uitgereikt. Daarnaast kreeg zij de nieuw ontworpen speld van het logo van het DGK; dit omdat er geen officiële eretekenen zijn of waren voor een 40-jarig jubileum. Hettie is een zeer actief lid; zij maakt al voor een tweede periode deel uit van het bestuur van het koor en vervult momenteel de rol van vice-voorzitter. Hettie heeft een enorm goed geheugen en weet zo’n beetje alle ins- en outs nog van het koor van de afgelopen 40-jaren; waarlijk een lopende encyclopedie!

Vervolgens was het de beurt aan de heer Jan Kusters om gehuldigd te worden voor zijn maar liefst 50-jarig lidmaatschap van het DGK. Hiervoor kreeg ook hij een oorkonde van de KBZON uitgereikt. Daarnaast werd hij onderscheiden met een gouden steekspeld van de KBZON. Jan Kusters zingt al die jaren al als tenor bij het koor; lange tijd met zijn vrouw samen maar helaas heeft zij dit niet meer mogen meemaken. Jan heeft ook zijn sporen bij het koor verdiend middels vele jaren bestuurswerk en dan met name het penningmeesterschap: de penningen waren in zeer goed handen bij hem.

 

Tot slot waren de heren (broers) Cor en Jan Goossens aan de beurt om toegesproken te worden door voorzitter Rini van de Leur. Beide heren zijn nu 65 jaar lid van het DGK; waarlijk een knappe prestatie die zij met veel plezier en enthousiasme, ja zelfs passie voor het koor hebben bereikt. Bij hun 60-jarig jubileum zijn zij reeds tot ereleden van het DGK benoemd. Voor hen was er daarom bij deze gelegenheid ook de nieuw ontworpen speld van het logo van het DGK en tevens de oorkonde van de KBZON. Beide mannen zingen hun (lage) tonen mee bij de bassen. Ondanks dat beide te kampen hebben gehad met fysieke problemen, zijn zij, als het maar even kan, van de partij!

Alle jubilarissen van dit jaar hebben ook, zoals gebruikelijk is bij het DGK, een naamplaatje gekregen in de officiële lijst met jubilarissen. De eventueel al aanwezige plaatjes van eerder jubilea kregen zij mee naar huis.

Elke jubilaris is na de huldiging door de eigen stemgroep luidkeels en van harte toegezongen in een qua tekst op hen aangepast lied. Hoewel hier en daar misschien een nootje of lettergreep werd gemist, was de intentie niet mis te verstaan en werd er hartelijk gelachen om enkele tekstuele vindingen en anekdotes. Alle jubilarissen gezamenlijk hebben de leden gedurende de hele avond getrakteerd op de nodige drank en versnaperingen als dank voor de georganiseerde festiviteiten en de jarenlange zang en vriendschappen. Daarnaast sprak Jolande Martens namens de jubilarissen het koor toe waaruit maar weer eens bleek hoeveel het DGK voor hen allen betekent.

Het Deurnes Gemengd Koor hoopt van harte alle jubilarissen nog lang in zijn midden te hebben als actief, rustend of erelid.

 ----

Welkom

 

Leuk dat u de moeite hebt genomen om een kijkje te nemen op onze site!

Hopelijk vindt u hier alle informatie die u wenst, schroom anders niet om per telefoon of mail contact op te nemen met één van de genoemde personen.

Wij wensen u veel plezier op onze site en zouden u graag zien bij één van onze activiteiten.

 

banner

 

Postadres:
Schuttersveld 17
5754 PE  Deurne

Secretaris:
Maria van Berkel
tel: 0493 31 33 54
e-mail: secretariaat@
deurnesgemengdkoor.nl

Repetities:
Elke maandagavond van 20.00u - 22.00u
Hub van Doornezaal
Harmoniestraat 1
Deurne